Vi er her for å gi deg gode og profesjonelle transaksjonsråd


Ta kontakt

Om Persen Real Estate

Persen Real Estate (tidl. Persen Skei) driver næringsmegling, med fokus på kjøps- eller salgsrådgivning, og har lang erfaring med transaksjoner innen kontor, lager/logistikk, hotell, kjøpesenter, bygårder, næringstomter m.v.

Vi har samarbeidspartnere i alle de største norske byene, samt i Sverige hvor vi har et samarbeid med Bernstrom & Partners.

rådgivende i Transaksjoner

Persen Real Estate har den kompetanse og erfaring som er nødvendig for å kunne oppnå vellykkede kjøp eller salg av eiendommer/eiendomsselskaper. Vi har gjennomført mange komplekse transaksjoner og holder et høyt faglig nivå på våre tjenester.

Vi kjenner markedet godt, og leverer sammen med våre samarbeidspartnere tjenester som er konkurransedyktige både med hensyn til pris og kvalitet.

Les mer om transaksjoner

Noen av våre Referanser

Persen Real Estate har gjennomført transaksjoner for mange milliarder opp igjennom årene. Her er et utvalg av våre referanser, som viser vår bredde innen eiendom og nedslagsfelt i norske byer.

Se våre referanser