Utvalgte referanser


Persen Real Estate AS gjennomfører eiendomstransaksjoner i alle de største norske byene og har fokus på større transaksjoner. Nedenfor vises et lite utvalg av transaksjoner vi har gjennomført.

Ta kontakt

Bergen - Olav Kyrres gate 22. Kontor og handel.

Persen Real Estate var kjøpsrådgiver for Nordea Liv Eiendom. Vi identifiserte eiendommen og motiverte eier for et salg, før vi kontaktet Nordea.

Transaksjonen ble gjort helt «off market» i 2017.

Asker - Bergerveien 12. Boligprosjekt.

Persen Real Estate var kjøpsrådgiver for Ferd og JM Norge, som inngikk avtaler med selger KLP Eiendom om kjøp av hver sin del av eiendommen.

Transaksjonen ble initiert av Persen Real Estate og ble gjort «off market» i 2016 og 2017.

Trondheim - AHA Eiendom. Bolig portefølje.

Persen Real Estate var salgsrådgiver for Heimdalgruppen, da de i 2015, sammen med en medinvestor, solgte 50% av aksjene i AHA Eiendom AS.

AHA driver med utvikling og utleie av boliger og næringslokaler. Selskapet ble etablert i 1992, og har i dag eiendommer over store deler av Trondheim og noe på Brekstad.

Stavanger - Aker Solutions Bulding. Kontor.

Persen Real Estate var kjøpsrådgiver for Niam da de kjøpte Aker Solutions bygget på Hinna Park.

Vi identifiserte eiendommen og hadde dialog med eier om et mulig salg, før vi kontaktet Niam.

Transaksjonen ble gjort helt «off market» i 2014.

Oslo - Fridtjof Nansens plass 7. Kontor.

Persen Real Estate var salgsrådgiver for Ingrid og Tone Bergesen, da de i 2013 solgte Fridtjof Nansens plass 7.

Eiendommen ble ikke annonsert, men ble kun markedsført innen kontaktnettet til Persen Real Estate.

Bærum - Østerås Kjøpesenter. Handel.

Persen Real Estate var salgsrådgiver for Centra Gruppen, da de i 2013 solgte Østerås Kjøpesenter.

Eiendommen ble ikke annonsert, men ble kun markedsført innen kontaktnettet til Persen Real Estate

Interessert i våre transaksjonstjenester? Ta kontakt idag